Proiecte și donații

Parohia Ortodoxă Tîrgu Mureş XIV cu hramul ,,Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”, din cartierul Mureşeni, a fost înfiinţată începând cu data de 1 decembrie 2001. Ea s-a constituit prin desprinderea din vechea parohie Tîrgu Mureş V.

Pornind de la lucrurile cele mai mici din punct de vedere administrativ până la amenajarea propriu-zisă a unei capele de lemn pentru oficierea slujbelor religioase, s-a mai efectuat îngrădirea locului primit în folosinţă, cât şi toate demersurile necesare ridicării unei biserici de zid impunătoare şi corespunzătoare nevoilor actuale. În momentul de faţă, dezideratele majore ale parohiei noastre aflate în proiect sunt următoarele:

-cumpărarea terenului pe care se află în stadiu de început un Sediu administrativ şi un Centru Social;

-începerea picturii în tehnica fresco în biserica de zid construită;

-amenajarea şi dotarea bisericii cu mobilier şi utilităţi absolut necesare.

Toate acestea necesită un efort financiar major, adresat în special membrilor parohiei, dar şi creştinilor de pretutindeni ce doresc să devină ctitori, ştiut fiind faptul că astăzi, scăzând credinţa, a scăzut şi râvna şi mai ales jertfa de bunăvoie către Altarele lui Hristos.

Cu deosebit respect, ne adresăm dumneavoastră, celor ce vizionaţi acest site, cu rugămintea sinceră de a ne asculta şi sprijini, în măsura dorinţei şi a posibilităţilor de care dispuneţi, pentru edificarea proiectului ,,Centrul Social Catehetic Sfântul Ioan Gură de Aur’’ din Tîrgu Mureş.

Pentru a fi mai bine înţeleşi, vă prezentăm un scurt istoric al acestui proiect:

În anul 2011, în urma Hotărârii nr. 418 din 03.11.2009 şi a H.C.L. nr. 391 din 25.11.2010, s-a concesionat, conform Contractului nr. 52 din 24.02.2011, o suprafaţă de 2.050m² pentru edificarea unui Centru Social şi a unui Sediu Administrativ. Între timp, această parcelă, dar şi alte parcele aflate în apropiere au fost supuse unui proces revendicativ, desfăşurat între Primăria Municipiului Tg-Mures şi moştenitorii în drept. În urma acestui proces, moştenitorii au avut câştig de cauză şi sentinţa a fost în favoarea lor definitivă şi irevocabilă. Astfel, s-a creat o situatie dificilă, deoarece, având toate autorizaţiile aprobate, parohia începuse lucrările de construcţie, iar în noile condiţii a fost nevoită să oprească lucrările. În urma unor negocieri şi a aprobării de cumpărare de către Arhiepiscopia Alba-Iuliei, parohia va cumpăra suprafaţa în cauză cuprinsă într-o parcelă mai mare, de 4.734 m², ceea ce presupune un efort suplimentar, concentrat atât pe achiziţia terenului, cât şi pe continuarea lucrărilor de construcţie.

De precizat că între parohie şi moştenitorii de drept s-a încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare, în care se stipulează ca în termen de 15 zile de la întabularea terenului se va încheia un contract de vânzare-cumpărare în valoare de 50.000 de euro, pe care parohia în termen de 1 an îl va plăti. Ceea ce este foarte important e faptul că până la dobândirea terenului (întabularea sa), nu se va putea construi. Aşadar, în numele lui Hristos, am recurs la tipărirea unor certificate de cumpărător-donator cu serie şi număr (cu valoare simbolică, necomercial şi nejuridic), 4800 de m² = 4800 certificate în valoare de 50 lei sau aproximativ 11 euro fiecare, în ideea de a aduna puţin de la foarte mulţi.

Prin achiziţionarea a unuia sau a mai multor certificate, sau prin donaţii, sustineţi achiziţionarea terenului şi implicit deveniţi ctitor şi investitor în acest proiect social; mai mult de atât, numele sau firma dumneavoastră vor fi trecute în cartea de aur a parohiei noastre, dar şi în rândul celor pomeniţi la Sfintele Slujbe.

În acest sens, facem un apel de suflet şi vă rugăm să analizaţi şi să dispuneţi un ajutor, oricât doriţi dumneavoastră personal, firma sau instituţia pe care o reprezentaţi, cu gândul că veţi CONSTRUI spre VEŞNICIE.

Cu nădejde în rugăciunile şi jertfa dumneavoastră, de la noi sincere mulţumiri, iar de la Dumnezeu mare binecuvântare.

Cu respect şi adâncă smerenie,

Preot Paroh Ioan Chebuţiu