Structura organizatorica

ADUNAREA GENERALĂ este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi  membrii  asociaţiei.

 

Activitatea este condusă şi controlată de către:

 

1. Consiliul Director, cu următoarele  funcţii:

- Preşedinte: Chebuţiu Ioan;

- Vicepreşedinte: Tuteceanu Ioan;

- Trezorier: Solovastru Cristian;

- Secretar: Ungvari Mihai;

- Cenzor: Butila Ioan;

- Membru: Rebega Niţă;

- Membru: Bencze Petru;

- Membru: Cerghizan Viorel;

- Membru: Finu Mircea;

- Membru: Todor Anamaria;

- Membru: Oltean Ioan Liviu.

 

2. Organul executiv, format din: Todor Anamaria, director executiv.