Scrisori duhovnicesti

Scrisoare duhovnicească- 3 iunie 2012

Iubite creştin!

Mult timp a trecut până să ‘biruiască gândul’ a vă aşterne următoarele cuvinte, acum când s-au împlinit 10 ani de slujire dimpreună în biserica care s-a înălţat cu binecuvântarea şi ajutorul lui Dumnezeu.

Prin aceeaşi voinţă, eu, Ioan Chebuţiu, preot în Cartierul Mureşeni, vin să vă fac mărturisire că multe bucurii şi împliniri, dar şi câteva deziluzii, am încercat în răstimp. Şi e firesc să fie aşa: sunt creştini care frecventează cu osârdie Sfânta Biserică, alţii o fac sporadic sau de ochii lumii, iar unii - mai deloc. Sunt deci cei care-l iubesc pe preot, precum şi alţii care îl ignoră, sau chiar îl duşmănesc. Astfel e lăsată lumea, cât şi tot omul în deplinătatea sa. Cu toate acestea, cuvântul meu, până la riscul unui refuz, este spre toţi izvodit. 

S-a ridicat, aşa cum spuneam, o frumoasă, măreaţă şi impunătoare biserică în cartierul nostru. Exteriorul e aproape terminat, lipseşte însă: canalizarea, pavajul înconjurător şi, de asemenea, amenajarea ambientală. În interior se impune acum începerea picturii in fresco, apoi confecţionarea iconostasului, a stranelor, a uşilor, a pardoselii, cât şi îmbrăcarea stâlpilor de susţinere, dar şi montarea candelabrelor. Toate acestea de vor fi realizate, va fi o mare bucurie şi încântare a sufletului nostru când vom intra cu toţii la rugăciune în Sfânta Biserică.

Vă mărturisesc cu sinceritate că, după multe eforturi, s-au obţinut în concesiune încă 2050 mp pentru ridicarea unui Sediu Administrativ şi a unui Centru Social. Vreau să vă spun că până acum acesta este singurul loc din judeţ unde se pun bazele unui astfel de complex bisericesc social-cultural de pe urma căruia se vor folosi cu toţii, şi tineri, şi batrani. Doar printr-o astfel de împlinire vom putea sta şi noi civilizaţional în rândul lumii, aliniindu-ne la realizările similare din ţară, pe care poate unii dintre dumneavoastră le-aţi văzut deja la Trinitas TV. În lumea tălăzuită de astăzi e o mare bucurie să fim martori şi la schimbările pozitive din jurul nostru. Oare nu se spune: ‘Omul sfinţeste locul’, însă: ‘Nimic fără Dumnezeu’ (Nihil sine Deo). Dar, a fi martor numai, nu e îndeajuns, căci mult mai cu folos este a fi unealtă a Domnului întru slujirea binelui!

Pentru cele înfăptuite până acum, ghidaţi de înţelepciunea îndemnului biblic ‘Bate şi ţi se va deschide!’, am bătut şi noi pe la multe porţi, dintre care unele de dregătorii şi de oameni de toată isprava. Ei ne-au ajutat şi unii o mai fac în continuare, deşi vremurile sunt grele. Cum scopul nobil al proiectului nostru este evident, mulţi dintre susţinători ne-au sfătuit: ‘-Părinte, ceea ce se doreşte a se ridica şi realiza acolo la dumneavoastră este în folosul întregii comunităţi, ba chiar poate avea şi un impact benefic de jur împrejur. Aşadar, nu ar fi mai bine să insistaţi mai mult şi să vă faceţi mai bine auzit?!’. Şi e foarte adevarată această remarcă, pentru că ‘bănuţul’ de la foarte mulţi poate face minuni.

De aceea, iată apelul pe care îl fac spre frăţiile-voastre: ‘Haideţi împreună să realizăm toate acestea, fiecare implicându-se după voinţa şi putinţa, adică exact până acolo unde să nu îşi facă loc părerea de rău pentru dar şi dăruire. Iar realizările de care ne vom învrednici cu siguranţă vor rămâne aici veşnic spre pomenire şi folos, nouă cât şi urmaşilor noştri. Şi sporul lăsat de la Dumnezeu ni se va adăuga cu deplină încredinţare!’.

În încheiere, vreau să vă spun că îmi doresc de asemenea pentru comunitatea noastră creştină şi un periodic (o foaie religioasă) în care să oglindim viaţa spiritual duhovnicească şi mersul lucrurilor în parohie şi cartier, inclusiv întrebările, părerile şi sugestiile dumneavoastră ca părţi active ale vieţii duhovniceşti.

Vă mulţumesc pentru răbdare, gândul cel bun şi fapta creştină!

Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi!

Pr. Ioan Chebuţiu

Duminica Pogorârii Duhului Sfânt

(Rusaliile)

Tg. Mureş, 3 iunie 2012