Scop

SCOPUL Asociaţiei este îmbunătăţirea calităţii vieţii în comunitatea Mureşeni-cartier prin: servicii sociale, medicale, culturale, educaţionale, economice şi de mediu, furnizate în spirit creştin. 

 

OBIECTIVELE Asociaţiei  sunt: 

- activităţi de asistenţă socială cu cazare, de ex. centre-cămine pentru pensionari;

- servicii sociale fără cazare, cum ar fi: servicii de îngrijire zilnică pentru copii, servicii educaţionale şi recreative pentru copii (after school);

- înfiinţarea de cantine şi alte unităţi de preparare a hranei;

- investigarea, selecţia, orientarea şi plasarea forţei de muncă;

- acordarea de consultanţă pentru afaceri, management şi antreprenoriat;

- activităţi de protecţie a mediului;

- dezvoltarea de programe de şi pentru tineret: cursuri, concursuri, târguri, simpozioane, seminarii etc;

- dezvoltarea de reţele de voluntari şi de programe de instruire destinate acestora.