Parohia Ortodoxa Romana Tirgu-Mures XIV

În anul 2001, din raţiuni misionar-pastorale, s-a hotărât, în cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia, înfiinţarea în oraşul Tîrgu-Mureş a unei noi parohii, titulatura ei fiind Parohia Ortodoxă Tîrgu-Mureş XIV, cu hramul Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”. Ea s-a constituit în partea industrială, zona de sud-est a municipiului Tîrgu-Mureş, cartierul Mureşeni. Această parohie s-a format prin reorganizarea parohiei existente în cartierul Mureşeni şi este compusă din două străzi: str. Hunedoarei şi str. Cisnădiei, cu un număr de 488 de familii. Primăria municipiului Tîrgu-Mureş, prin grija Protopopiatului Ortodox Tîrgu-Mureş şi a nenumăratelor solicitări şi demersuri iniţiate de protopopul Gheorghe Şincan, a concesionat 23 de ari de teren parohiei, în baza Hotărârii nr.226/27 din septembrie 2001.

La 1 decembrie 2001, în urma unui concurs, prin Decizia nr.2056/2001 a Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia, s-a numit pentru această parohie preotul Ioan Chebuţiu (n.19.04.1968), de la parohia Bozed şi i s-a trasat să facă toate demersurile necesare pentru a constitui în chip practic noua parohie şi a întocmit toate actele premergătoare pentru construirea unei biserici parohiale.

Prima slujbă pe locul primit s-a oficiat în noaptea de Sf. Paşti a anului 2002, iar a doua zi de Paşti, 6 mai 2002, după masă, în prezenţa unui mare număr de credincioşi, s-a pus piatra de temelie pentru noua biserică de către Î.P.S Andrei, Arhiepiscop al Alba Iuliei.

Primele încercări au fost mari, deoarece totul a început în aer liber, pe locul primit, cu mijloace financiare modeste,fără odăjdii, vase şi obiecte liturgice proprii. Era greu şi plăcut, o mare provocare pentru un om la 33 de ani şi 7 ani de preoţie în mediul rural. Avea îndemnul şi binecuvântarea Ierarhului de a sluji pe locul primit şi avertismentul <de început> al colegilor că îi va fi foarte greu, însă Îl avea pe Dumnezeu în ajutor şi bunăvoinţa domnului director al şcolii din apropiere, Gânţă Vasile.

Treptat, s-a înfiripat un nucleu de credincioşi care mergeau la Sf. Liturghie “cu umbrela pentru soare sau ploaie”.

Dumnezeu a ajutat mult prin oameni şi întâmplări fericite. Prin grija societăţii comerciale Prodcomplex, a doamnei directoare Deleanu Marcela şi a inimosului administrator Stoica Teodor, s-a împrejmuit cu gard suprafaţa de teren primită. Vreme de o lună de zile, utilaje şi oameni de la Romgaz au lucrat la nivelarea terenului, ducând zeci de maşini de pământ. În toamna anului 2002 s-a ridicat în chip provizoriu o bisericuţă de lemn, unde s-a slujit pâîn 2009. În paralel, s-au început şi lucrările de construcţie a Bisericii parohiale de zid. S-au făcut săpăturile fundaţiei, iar în data de 6 octombrie 2002 s-a turnat prima cifă de beton, iar întreaga fundaţie până la nivelul de sus s-a finalizat în 7 decembrie 2002, proiectul continuând în următorii ani cu celelalte etape de construcţie. Începând cu decembrie 2009se slujeste în biserica nouă, bisericuţa de lemn fiind donatăla o nouă parohie înfiinţată în Ocna Mureş, jud.Alba.

Biserica parohială este amplasată între gimnaziul Serafim Duicu, SC Prodcomplex SA şi liziera pădurii de la marginea cartierului Mureşeni. Clădirea bisericii este în formă de cruce şi se compune din pridvor deschis, pronaos, naos abside laterale şi altar separat de naos prin iconostas. În zona accesului principal, în extremitatea opusă altarului, s-a realizat o supantă destinată corului. Aici se realizează şi accesul înspre turlele mici cu clopote şi toacă. În dreapta altarului s-a amplasat un sas de evacuare în caz de incendiu şi un grup sanitar. Lungimea totală a Bisericii este de 32,5 metri, între cele două abside 16 metri, turnurile mici 13,5 metri, iar turnul mare 18,4 metri.

Proiectul şi arhitectura bisericii sunt executate de SC Proexcon Impex SRL, condusă de domnul inginer Pintea Petre, iar construcţia în bună parte a fost realizată de firma SC VulcanConstruct SRL, condusă de domnul Vulcan Gheorghe. Acoperişul bisericii s-a efectuat de către echipa domnului Vultur Petru. De asemenea, biserica are realizată încălzirea prin pardoseală, efectuată de către firma domnului Popescu Mihai. În anul 2002 s-a instalat clopotniţa, în care e aşezat un clopot în greutate de 326 kg, confecţionat de SC Turnef SRL din Sângiorgiu de Mureş, condusă de domnul Suciu Petru. La acest moment deosebit a luat parte şi primarul municipiului Tîrgu-Mureş, domnul dr. Dorin Florea. Parohia a primit ca donaţie un autocamion Diesel şi o schelă metalică din partea domnului rector prof.Univ.dr. Murgu Alexandru, Universitatea Dimitrie Cantemir.

Cu ajutorul lui Dumnezeu şi a bunilor creştini din acest loc, se doreşte finalizarea lucrarilor de interior şi exterior ale Bisericii, iar în viitorul apropiat ridicarea unui sediu administrativ şi a unei cantine sociale aflate în construcţie.